Skip to main content
Malia M. Cohen
California State Controller
California State Controller's Office Seal
Fairs & Expos Reported
26
4,663
Last Updated: 7/19/2024

Report: Fairs & Expos

Fair or Expo Employees Total Wages Total Retirement & Health Contribution
California Mid-Winter Fair & Fiesta - DAA 45 161 $444,042 $105,133
Kern County Fair - DAA 15 598 $2,424,747 $696,414
Desert Empire Fair - DAA 53 11 $79,612 $27,520
Kings Fair - DAA 24A 13 $68,457 $16,255
Lake County Fair - DAA 49 56 $307,010 $39,772
Lassen County Fair 19 $194,059 $37,976
Schools Agriculture & Nutrition Prog - DAA 48 20 $147,412 $88,304
Antelope Valley Fair - DAA 50 8 $0 $0
The Valley Fair - DAA 51 5 $0 $0
Madera District Fair - DAA 21A 18 $393,698 $174,520
Marin County Fair 10 $0 $0
Redwood Empire Fair - DAA 12 94 $377,130 $134,418
Merced Co. Spring Fair 163 $453,554 $157,635
Modoc District Fair - DAA 34 9 $0 $0
Napa Town and Country Fair - DAA 25 88 $591,981 $188,073
Orange County Fair - DAA 32 122 $6,684,405 $2,825,894
Riverside Co. Fair & National Date Festival 13 $501,320 $115,735
San Diego County Fair - DAA 22 2,458 $19,989,750 $5,133,889
Grand National Rodeo, Horse & Stock - DAA 1A 239 $911,927 $49,654
Siskiyou Golden Fair - DAA 10 57 $276,098 $91,841
Tulelake-Butte Valley Fair - DAA 10A 11 $134,596 $64,171
Dixon May Fair - DAA 36 66 $352,674 $133,637
Sonoma-Marin Fair - DAA 4 104 $401,790 $116,567
Stanislaus County Fair - DAA 38 13 $230,228 $65,322
Yuba-Sutter Fair - DAA 13 130 $429,726 $103,644
Tulare County Fair - DAA 24 177 $384,734 $54,512